Башкы бет \ Көргөзмөлөр

Көргөзмөлөр

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жана

инновациялар  мамлекеттик кызматынын алдындагы Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканасы

 

                                                                                                                                             21.01.19.-21февраль, 2019ж.,

                                                                                                   

 Фондго жаңы келип түшкѳн адабияттар кѳргѳзмѳсү

            2018-жылдын аягында 2019-жылдын башында жаңы келип түшкѳн адабияттардын кѳргѳзмѳсү илимий-техникалык адабияттар бѳлүмүнүн окуу залында коюлду.               Кѳргѳзмѳ ушул жылдын 21-январынан баштап 21- февралына чейин иштеп турмакчы. Бул китеп кѳргѳзмѳнүн тизмегине: курулуш имараттарынын архитектурасы, архитектуранын жалпы тарыхы, тигүү ѳндүрүшү үчүн тигүүнүн толук курсу, Памир кыргыздарынын тамак-аш маданияты (III томдук), Дүйнѳлүк кѳркѳм маданият жана кѳркѳм искусство тарыхы ( I-IIтом), В. Кадыровдун  толукталып басылып чыккан «Тайны киргизского орнамента» жана  ѳзгѳчѳ ар түрдүү коомдун исскуствосу жѳнүндѳгү  китептери кирет. Алар: Византия, Скиф, Байыркы Индия, Байыркы Рим, Байыркы Крит, Байыркы Египет, Байыркы Греция, Готика, Ренессанс ж.б. у.с. Жогоруда айтылган китептер окурмандардын суроо - талаптарын эске алуу менен фондго алынган адабияттар болуп саналат. Кѳргѳзмѳ тууралуу маалымат МПТКнын сайтына жарыяланып, анын кызматына муктаж студент, искусство адистерине, мектеп окуучуларына ѳтѳ пайдалуу болот деген ойдобуз.

 

МПТКнын коомчулук менен байланышуу түзүмү

Биздин дарек: Бишкек шаары, Эркиндик гүлбагы, 58  «А»,

 байланыш телефону: 62-58-98

3 4 1

Адрес:
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш, Эркиндик проспекти 58А
Иш убактысы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб-Вс Выходной