Башкы бет \ Биз жөнүндө

Биз жөнүндө

Жалпы маалымат

 

       Республикалык илимий-техникалык китепкана Кыргызпатенттин карамагына өткөндүгүнө байланыштуу 1998-жылы Мамлекеттик патенттик техникалык китепкана деп аталып калган.

       МПТК өлкөбүздө ири жана жалгыз илимий-техникалык китепкана жана республикалык деңгээлдеги маалымат борбору болуп эсептелет.

Кыргызстандын МПТКсы бүгүн-бул:

       Кыргыз, орус, англис, немис жана француз тилдериндеги табигый жана колдонмо өнөрү боюнча илимдеринин, техника, экономика жана инновация чөйрөсүндөгү илимий жана техникалык басылмалардын бөтөнчө фонду;

 

       Өлкөбүздүн окумуштууларынын  диссертацияларынын, авторефераттарынын, илимий изилдөө иштери жөнүндө отчеттор, республикалык басылмалардын жарыялоолорунун базасында экономиканын реалдуу секторунун жана колдонмо өнөрү боюнча илимдеринин тематикасы боюнча реферативдик, обзордук жана библиографиялык маалыматтарды кагаз жана электрондук форматта түзүүнүн жана жайылтуунун маалыматтык борбору;

      Товарларды өндүрүү жана кызмат көрсөтүү үчүн технологияларды колдонуу боюнча кичи жана орто бизнестин адистери үчүн, өнөр жай менчик объектилерине өтүнмөлөрдү тариздөө боюнча ойлоп табуучулар жана рационализаторлор үчүн кеңеш берүү борбору;

       Өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча окумуштуулардын жана ойлоп табуучулардын жетишкендиктерин жарнамалоо боюнча борбору.

 

Маалыматтык технологиялар

 

ЖӨКМС (ИРБИС) автоматташтыруу системасы – жуурулушкан өнүгүүдөгү китепканалык-маалыматтык системасы;

 

карточкалык каталогдордун өткөндү чагылдырган конверсиясын электрондукка өткөрүү технологиясы;

китепкананын электрондук каталогун жана бириктирилген  электрондук каталогду түзүү, колдоо жана өнүктүрүү технологиясы;

толук текстүү маалыматтарды сканерлөө жана автоматташтырылган тейлөө;

документтерди электрондук жеткирүү;

окурмандар үчүн Интернет;

МПТКнын маалыматтык материалдарды басып чыгаруу;  

 

Ишмердүүлүктүн жаңы багыттары

Китепканын максаты – студенттерге, окумуштууларга, ойлоп табуучуларга,экономиканын реалдуу секторунун адистерине алардын билим берүү, илимий жана инновациялык ишкердүүлүктөрүнө жардам катары натыйжалуу маалыматтык борбор болуп калуу.

Буга байланыштуу МПТКда төмөндөгүдөй багыттар боюнча технологиялык кайра түзүү ишке ашырылат: 

Чет өлкөлүк жарыялоолорго кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу;

Басма жана электрондук толук текстүү илимий-техникалык жарыялоолорду топтоого бирдиктүү мамиле;

Интеллектуалдык менчикти коргоо көйгөйлөрү боюнча өнөр жай объектилерине өтүнмөлөрдү кабыл алуу, патенттик изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча жаңы аналитикалык, кеңеш берүү кызматтарын түзүү;

Тексттерди талдоо, интерактивдүү баарлашуу, чет тилдеринен которуу менен байланышкан жаңы кызматтарды түзүү;

Жеке электрондук коллекцияларды түзүү;

Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча Интернет материалдары;

Мамлекеттик программалар боюнча өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча, толук текстүү МБлар;

      КР өнөр жай менчик объектилери;

      ИИИ жөнүндө отчеттор;

      Диссертациялардын авторефераттары;

 

Өнөктөштүк жана кызматташтык

   КР нын МПТКсы маалымат ресурстарын топтоо жана колдонуу,  МБТны жайылтуу чөйрөсүндө өлкөнүн бардык облустук жана райондук жалпы элдик китепканалары, ЖОЖдордун илимий китепканалары, Улуттук китепкана, К.Баялинов атындагы Балдардын жана өспүрүмдөрдүн республикалык китепканасы, РФнын МПИТКсы, Казакстандын РИТКсы, Белорус жана Тажикстандын МПТКлары менен кызматташат.

Китепкана «Сорос-Кыргызстан», «Евразия» фондуларынан, Немис техникалык борборунан жана КРдагы ГФРнын элчилигинен, КРнын АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясынан, Кыргыз-Япон борборунан гранттарды алган.

Китепкананын фондун жаңы басылмалар менен толуктоого Туркия, Иран, ГФР, АКШ, Япония элчиликтери, «Илим», «Слово Кыргызстана», «Вечерний Бишкек», «Эркин Тоо», «Кыргыз Туусу», «Аки-Пресс», «Реформа» басма редакциялары, Улуттук статкомитети, Улуттук Банк «Springerlink», Корея окуу борбору жардамдашат.

Китепкана МБТны жайылтуу боюнча, Эл аралык «Китепкана жана коомду демократташтыруу» конференциясын уюштуруу жана өткөрүү боюнча Китепканалык-маалыматтык консорциуму менен активдүү кызматташат.

 

Санариптер жана фактылар

 

Китепкананын фондунда СD жана DVDде 14 млн. ойлоп табуунун сыпаттамасы, 260 миң даана микротасмадагы техникалык шарттар, 40 миң Мамстандарттар жана Кыргыз мамлекеттик стандарттар, 122 миң даана китептер, 64 аталыштагы журналдар, 1530 ИИИлер жөнүндө отчеттор, 2570 КР окумуштууларынын диссертациялары, диссертациялардын авторефераттары, 17.580. 378 млн. даана адабияттар жана документациялар бар.

      Жыл сайын китепкана 132 уюмдардан, 18 илимий институт жана борборлордон, 42 ЖОЖдордон, 8 колледж жана лицейлерден, 6 мектептен келген сурамдарын аткарат;

       Автоматташтырылган тейлөө системасына –

CD-ROMдо 12 МБ;

       Жылына 30 басылма түзүлөт жана таратылат;

Жылына:

-270 патенттик издөөлөр;

1300 патенттик издөөлөрдү жүргүзүү боюнча кеңеш берүүлөр;

Патенттик адабият менен иштөө боюнча 200 маалымкат;

      Мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттарга продуктылардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн ылайык келүүсү боюнча 1300 маалымкат;

      «Стандартташтыруу» жана «Метрология» темалары боюнча 400 кеңеш берүү;

      Кичи технологиялар боюнча кичи жана орто бизнестин адистери үчүн 400 кеңеш берүү аткарылат.

 

Окурмандарды тейлөө

 

      Адистештирилген окуу залдарында, филиалда жана абонемент боюнча окурмандардын сурамдарын тез жана толук аткаруу;

      Кыргызпатенттин, министирликтердин жана ведомстволордун адистерин артыкчылыктуу тейлөө;

     Келишимдер боюнча уюмдарды китепканалык маалыматтык тейлөө;

     Китепкана аралык абонемент боюнча окурмандардын сурамдарын борбордук китепкана фондуларынан аткаруу;

     Ксерокөчүрмө, сканерлөө;

     Ченемдик техникалык документациялардын атайын түрлөрү менен иштөө боюнча курстук, дипломдук иштердин пландарын түзүүдө, өнөр жай менчик объектилери боюнча кеңеш берүү;

     Адабияттардын библиографиялык тизмеси;

     Окурмандарга компьютерде Интернет өнүмдөрү менен иштөөнү үйрөтүү;

     Адабияттардын жана документациялардын көчмө тематикалык көргөзмөсү;

     Аймактардын колдонуучуларын «издөө-жеткирүү» толук цикли менен тейлөө;

     Китептерди, гезит, журналдардын макалаларын, жыйнактарды, патенттик жана ченемдик техникалык документацияларды тематикалык тандоо;

     Дүйнөнүн патенттик мекемелеринин 60 сайт-баракчаларына  кирүүгө мүмкүндүк берүү.

Адрес:
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш, Эркиндик проспекти 58А
Иш убактысы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб-Вс Выходной